नियन्त्रण सर्किट मोड्युल श्रृंखला

नियन्त्रण सर्किट मोड्युल श्रृंखला

  • Ku-band सीमित एम्पलीफायर मोड्युल

    Ku-band सीमित एम्पलीफायर मोड्युल

    नियन्त्रण मोड्युल सैन्य एकाइको जमीनको लागि हो विशिष्ट मान रडार ब्लकको प्राप्त गर्ने च्यानल द्वारा प्रदान गरिएको सीमित कम-शोर एम्प्लीफायर मोड, उत्पादनले कु फ्रिक्वेन्सी b र कम-शोर एम्प्लीफिकेशनमा सानो s इग्नल महसुस गर्दछ र ठूलो- संकेत सीमित कार्यहरू।

    कम आवाज;उच्च विरोधी बर्नआउट शक्ति;कम शक्ति खपत;सील डिजाइन।